Duurzaamheid

Slide background

Duurzaamheid

Onze aarde.

Grondstoffen kunnen op raken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Dit geldt voor onze generatie, maar ook voor de generaties die na ons komen. Duurzaam bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Kiezen voor de juiste materialen en hier spaarzaam mee omgaan zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Het energie- en waterverbruik hebben een enorme impact op het milieu en op uw portemonnee. In alle Desaunois woningen wordt hier al aandacht aan besteed. De woningen worden optimaal geïsoleerd, er wordt gebruik gemaakt van hoog isolerende beglazing en een energiezuinige C.V. Combiketel.

In de ontwerpen wordt al rekening gehouden met een zo klein mogelijke afstand tussen de ketel en de warmwatertappunten. Al onze woningen worden luchtdicht gebouwd waarbij wel gelet wordt op een goede ventilatie. Een enorme besparing op uw gasrekening. Het resultaat van onze maatregelen is een behaaglijke en comfortabele woning welke zo min mogelijk belastend voor het milieu en uw portemonnee is.

Wanneer al deze maatregelen u nog niet genoeg zijn kunnen wij u uitstekend adviseren naar aanvullende mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepompen, lage temperatuur verwarming, etc.

Naast het bouwen van de woningen, zijn wij ook bewust bezig met het bouwafval. Het bouwafval wordt op de bouwplaats gescheiden. De afval stroom van puin wordt 100% hergebruikt en van het bouw- en sloopafval 78%. Dit alles doen wij in samenwerking met de firma G.P. Groot te Alkmaar.

Kortom ‘groen denken’ is ook een onderdeel in ons bouwproces.